Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20. december 2013
53k  183k  93k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF
ÆNDRINGSFORSLAG
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26. juni 2012
362k  493k  639k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse