Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
2013. gada 20. decembra
55k  197k  119k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošanu
GROZĪJUMI
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
2012. gada 26. jūnija
367k  507k  785k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums