Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20. decembra 2013
50k  193k  124k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o uporabi Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij
PRED. SPREM.
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26. junija 2012
351k  481k  788k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva potrošnikov 2014–2020
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo