Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Speroni Francesco Enrico" kohta leiti 7 vaste(t)  
Francesco Enrico Speroni
PE 529.902v02-00   A7-0247/2014
24. märts 2014
22k  139k  62k 
Õiguskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst)
Francesco Enrico Speroni
PE 506.157v03-00   A7-0107/2013
22. märts 2013
21k  142k  61k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Jürgen Creutzmanni puutumatuse äravõtmise taotlus
Francesco Enrico Speroni
PE 492.916v01-00   A7-0229/2012
16. juuli 2012
27k  148k  71k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Birgit Collin-Langeni puutumatuse äravõtmise taotlus
Francesco Enrico Speroni
PE 465.061v03-00   A7-0242/2011
21. juuni 2011
23k  147k  70k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Adrian Severini puutumatuse äravõtmise taotlus
Francesco Enrico Speroni
PE 460.647v01-00   A7-0047/2011
3. märts 2011
27k  164k  73k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Elmar Broki puutumatuse äravõtmise taotlus
Francesco Enrico Speroni
PE 454.685v02-00   A7-0015/2011
31. jaanuar 2011
25k  159k  66k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Tamás Deutschi puutumatuse äravõtmise taotlus
Francesco Enrico Speroni
PE 439.329v02-00   A7-0107/2010
26. märts 2010
26k  164k  68k 
Õiguskomisjon Puutumatus
RAPORT Miloslav Ransdorfi puutumatuse äravõtmise taotlus
Õigusalane teave