Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Speroni Francesco Enrico"  
Francesco Enrico Speroni
PE 529.902v02-00   A7-0247/2014
2014 m. kovo 24 d.
22k  154k  69k 
Teisės reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (kodifikuota redakcija)
Francesco Enrico Speroni
PE 506.157v03-00   A7-0107/2013
2013 m. kovo 22 d.
21k  150k  69k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jürgeno Creutzmanno imunitetą
Francesco Enrico Speroni
PE 492.916v01-00   A7-0229/2012
2012 m. liepos 16 d.
28k  160k  80k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Birgit Collin-Langen imunitetą
Francesco Enrico Speroni
PE 465.061v03-00   A7-0242/2011
2011 m. birželio 21 d.
23k  157k  85k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Adriano Severino imunitetą
Francesco Enrico Speroni
PE 460.647v01-00   A7-0047/2011
2011 m. kovo 3 d.
27k  172k  91k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Elmaro Broko imunitetą
Francesco Enrico Speroni
PE 454.685v02-00   A7-0015/2011
2011 m. sausio 31 d.
25k  169k  81k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Tamáso Deutscho imunitetą
Francesco Enrico Speroni
PE 439.329v02-00   A7-0107/2010
2010 m. kovo 26 d.
26k  177k  84k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Miloslavo Ransdorfo imunitetą
Teisinis pranešimas