Verslagen van het Europees Parlement
7 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Speroni Francesco Enrico"  
Francesco Enrico Speroni
PE 529.902v02-00   A7-0247/2014
24 maart 2014
22k  144k  62k 
Commissie juridische zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (gecodificeerde tekst)
Francesco Enrico Speroni
PE 506.157v03-00   A7-0107/2013
22 maart 2013
21k  142k  64k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jürgen Creutzmann
Francesco Enrico Speroni
PE 492.916v01-00   A7-0229/2012
16 juli 2012
28k  155k  69k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Birgit Collin-Langen
Francesco Enrico Speroni
PE 465.061v03-00   A7-0242/2011
21 juni 2011
23k  149k  74k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Adrian Severin
Francesco Enrico Speroni
PE 460.647v01-00   A7-0047/2011
3 maart 2011
29k  172k  76k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Elmar Brok
Francesco Enrico Speroni
PE 454.685v02-00   A7-0015/2011
31 januari 2011
27k  168k  73k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Tamás Deutsch
Francesco Enrico Speroni
PE 439.329v02-00   A7-0107/2010
26 maart 2010
27k  173k  75k 
Commissie juridische zaken Immuniteit
VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf
Juridische mededeling