Писмени декларации
5 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Alfano Sonia"  
Отпаднала
PE 507.495v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2013)0006
Автори : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
93k  61k 
относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа
Дата на внасяне : 2013-04-15
Срок : 2013-07-15
Брой подписали : 221 - 2013-07-15
Отпаднала
PE 480.095v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2012)0002
Автори : Sabine Lösing,  Sonia Alfano,  Ana Gomes,  Rui Tavares
106k  59k 
относно използването на безпилотни самолети за целенасочени убийства
Дата на внасяне : 2012-01-16
Срок : 2012-04-20
Брой подписали : 95 - 2012-04-20
Отпаднала
PE 479.185v01-00 Ор. FR   P7_DCL(2012)0001
Автори : Dominique Vlasto,  Sonia Alfano,  Raül Romeva i Rueda,  Marc Tarabella
112k  49k 
относно европейска програма за отстраняване на последиците от замърсяването на реките и крайбрежните зони, замърсени с полихлорирани бифенили (ПХБ)
Дата на внасяне : 2012-01-16
Срок : 2012-04-20
Брой подписали : 151 - 2012-04-20
Отпаднала
PE 455.002v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2010)0096
Автори : Cornelia Ernst,  Sonia Alfano,  Sylvie Guillaume,  Ska Keller
115k  54k 
относно Конвенцията на ООН за работниците мигранти
Дата на внасяне : 2010-12-13
Срок : 2011-03-24
Брой подписали : 116 - 2011-03-24
Отпаднала
PE 445.588v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2010)0059
Автори : Sonia Alfano,  Eva Joly,  Rosario Crocetta,  Rita Borsellino
103k  48k 
относно чист Парламент
Дата на внасяне : 2010-07-05
Срок : 2010-11-11
Брой подписали : 75 - 2010-11-11
Правна информация