Písemná prohlášení
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Klinz Wolf"  
Nevzato v potaz
PE 405.410v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0035
Autoři : Othmar Karas,  Edit Herczog,  Wolf Klinz,  Olle Schmidt,  Alexander Radwan
82k  38k 
o zákoně o drobném podnikání pro Evropu
Datum zahájení : 2008-04-21
Platné do : 2008-09-04
Počet signatářů : 333 - 2008-09-04
Právní upozornění