Písemná prohlášení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Busuttil Simon"  
Nevzato v potaz
PE 466.643v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0029
Autoři : Sarah Ludford,  Simon Busuttil,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler
102k  47k 
o vývozu farmak používaných k výkonu trestu smrti ve třetích zemích
Datum zahájení : 06/06/2011
Platné do : 06/10/2011
Počet signatářů : 168 - 06/10/2011
Přijato
PE 434.078v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0002
Autoři : Monica Macovei,  Simon Busuttil,  Luigi de Magistris,  Ana Gomes,  Bart Staes
104k  46k 
o úsilí Evropské unie v boji proti korupci
Datum zahájení : 18/01/2010
Platné do : 06/05/2010
Přijato (datum) : 18/05/2010
Přijaté texty : P7_TA(2010)0176 (seznam signatářů je dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém textu)
Počet signatářů : 397 - 07/05/2010
Právní upozornění