Písemná prohlášení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Busuttil Simon"  
Nevzato v potaz
PE 466.643v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0029
Autoři : Sarah Ludford,  Simon Busuttil,  Ana Gomes,  Barbara Lochbihler
102k  47k 
o vývozu farmak používaných k výkonu trestu smrti ve třetích zemích
Datum zahájení : 2011-06-06
Platné do : 2011-10-06
Počet signatářů : 168 - 2011-10-06
Přijato
PE 434.078v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0002
Autoři : Monica Macovei,  Simon Busuttil,  Luigi de Magistris,  Ana Gomes,  Bart Staes
104k  46k 
o úsilí Evropské unie v boji proti korupci
Datum zahájení : 2010-01-18
Platné do : 2010-05-06
Přijato (datum) : 2010-05-18
Přijaté texty : P7_TA(2010)0176 (seznam signatářů je dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém textu)
Počet signatářů : 397 - 2010-05-07
Právní upozornění