Kirjalliset kannanotot
2 osumaa haulle "5. vaalikausi, Helmer Roger"  
Hyväksytty
PE 329.639v01-00 Or. EN   P5_DCL(2003)0004
Esittäjät : Charles Tannock,  Theresa Villiers,  Roger Helmer,  Patricia McKenna,  Alexander de Roo
64k  38k 
Elävien eläinten kuljettaminen jäsenvaltioista ja ehdokasmaista
Jättämispäivä : 10/03/2003
Raukeamispäivä : 10/06/2003
Hyväksymispäivä : 04/06/2003
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P5_TA(2003)0251
Allekirjoittajien lukumäärä : 333 - 04/06/2003
Rauennut
PE 168.504 Or. EN   P5_DCL(1999)0007
Esittäjät : Roger Helmer,  Piia-Noora Kauppi,  Daniel DUCARME,  Avril Doyle
66k  19k 
Metsästys ja kalastus
Jättämispäivä : 13/10/1999
Raukeamispäivä : 13/01/2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 42 - 13/01/2000
Oikeudellinen huomautus