Kirjalliset kannanotot
4 osumaa haulle "7. vaalikausi, Gabriel Mariya"  
Rauennut
PE 507.494v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0005
Esittäjät : Silvia-Adriana Țicău,  Michael Theurer,  Michael Cramer,  Ismail Ertug,  Tamás Deutsch,  Eva Lichtenberger,  Spyros Danellis,  Mariya Gabriel,  Nadja Hirsch,  Ramona Nicole Mănescu,  Ioan Mircea Paşcu,  Elisabeth Jeggle,  Viorica Dăncilă
83k  46k 
pyöräteihin
Jättämispäivä : 15/04/2013
Raukeamispäivä : 15/07/2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 104 - 15/07/2013
Rauennut
PE 471.283v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0038
Esittäjät : Harlem Désir,  Dennis de Jong,  Corinne Lepage,  Ulrike Lunacek,  Mariya Gabriel
106k  46k 
syrjintätutkimusten (situation testing) positiivisten tulosten tunnustamiseen rotuun perustuvan syrjinnän oikeudellisena näyttönä
Jättämispäivä : 12/09/2011
Raukeamispäivä : 15/12/2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 104 - 15/12/2011
Rauennut
PE 455.003v01-00 Or. BG   P7_DCL(2010)0097
Esittäjät : Mariya Gabriel,  José Bové,  Rareș-Lucian Niculescu,  Dimitar Stoyanov,  Janusz Wojciechowski
106k  45k 
maataloustukien oikeudenmukaiseen jakautumiseen uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä
Jättämispäivä : 13/12/2010
Raukeamispäivä : 24/03/2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 145 - 24/03/2011
Rauennut
PE 441.629v01-00 Or. FR   P7_DCL(2010)0038
Esittäjät : Mariya Gabriel,  Alejo Vidal-Quadras,  Edit Bauer,  Philippe Juvin
95k  46k 
naisten oikeuksiin Iranissa
Jättämispäivä : 05/05/2010
Raukeamispäivä : 09/09/2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 116 - 09/09/2010
Oikeudellinen huomautus