Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Howitt Richard"  
Nebegalioja
PE 507.497v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0003
Autoriai : Emma McClarkin,  Vicky Ford,  Timothy Kirkhope,  Mary Honeyball,  Silvia Costa,  Richard Howitt,  Gay Mitchell,  Roberta Angelilli,  Iva Zanicchi,  Maria Da Graça Carvalho,  Seán Kelly,  Diane Dodds
87k  50k 
dėl kovos su internetiniu turiniu, susijusiu su vaikų seksualiniu išnaudojimu, pasaulinės svarbos pripažinimo
Pateikimo data : 15/04/2013
Galioja iki : 15/07/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 132 - 15/07/2013
Priimta
PE 461.750v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0014
Autoriai : Konstantinos Poupakis,  Richard Howitt,  Ádám Kósa,  Eva Lichtenberger,  Cecilia Wikström
103k  48k 
dėl savanoriškos pramonės produktų pakuočių ženklinimo Brailio raštu sistemos
Pateikimo data : 23/03/2011
Galioja iki : 23/06/2011
Priimta (data) : 23/06/2011
Priimtas tekstas : P7_TA(2011)0299 (priimtame tekste yra nuoroda į pasirašiusiųjų sąrašą)
Pasirašiusiųjų skaičius : 447 - 23/06/2011
Nebegalioja
PE 439.048v01-00 Arba EN   P7_DCL(2010)0007
Autoriai : Richard Howitt,  Bogusław Sonik,  Alexander Graf Lambsdorff,  Marek Siwiec,  Dennis de Jong
104k  49k 
dėl atsakomybės už holokaustą prisiėmimo
Pateikimo data : 08/02/2010
Galioja iki : 20/05/2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 120 - 20/05/2010
Teisinis pranešimas