Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Kamall Syed"  
Vervallen
PE 388.318v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0041
Indieners : Geoffrey Van Orden,  Struan Stevenson,  Ivo Strejček,  Syed Kamall,  Nina Škottová
80k  38k 
over referenda over de Grondwet in iedere lidstaat
Datum bekendmaking : 23/04/2007
Vervaldatum : 06/09/2007
Aantal ondertekenaars : 63 - 06/09/2007
Juridische mededeling