Schriftelijke verklaringen
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Lambsdorff Alexander Graf"  
Vervallen
PE 461.749v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0013
Indieners : Johannes Cornelis van Baalen,  Tanja Fajon,  Carl Haglund,  Alexander Graf Lambsdorff,  Krzysztof Lisek
102k  45k 
over het gevaar van de aanwezigheid van de Taliban in Pakistan
Datum bekendmaking : 23/03/2011
Vervaldatum : 23/06/2011
Aantal ondertekenaars : 44 - 23/06/2011
Vervallen
PE 439.048v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0007
Indieners : Richard Howitt,  Bogusław Sonik,  Alexander Graf Lambsdorff,  Marek Siwiec,  Dennis de Jong
101k  47k 
over het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de Holocaust
Datum bekendmaking : 08/02/2010
Vervaldatum : 20/05/2010
Aantal ondertekenaars : 120 - 20/05/2010
Juridische mededeling