Schriftelijke verklaringen
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, mep.rich.lastName.28242_NL"  
Vervallen
PE 461.749v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0013
Indieners : Johannes Cornelis van Baalen,  Tanja Fajon,  mep.rich.lastName.96683_NL,  mep.rich.lastName.28242_NL,  mep.rich.lastName.96788_NL
102k  45k 
over het gevaar van de aanwezigheid van de Taliban in Pakistan
Datum bekendmaking : 2011-03-23
Vervaldatum : 2011-06-23
Aantal ondertekenaars : 44 - 2011-06-23
Vervallen
PE 439.048v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0007
Indieners : mep.rich.lastName.2073_NL,  mep.rich.lastName.28299_NL,  mep.rich.lastName.28242_NL,  mep.rich.lastName.28380_NL,  Dennis de Jong
101k  47k 
over het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de Holocaust
Datum bekendmaking : 2010-02-08
Vervaldatum : 2010-05-20
Aantal ondertekenaars : 120 - 2010-05-20
Juridische mededeling