Schriftelijke verklaringen
6 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, ALVARO Alexander"  
MAJORITY
PE 494.921v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0028
Indieners : Georgios Koumoutsakos,  Alexander ALVARO,  Roberta Angelilli,  Maria BADIA i CUTCHET,  Keith Taylor
93k  49k 
over de invoering van een Europese Dag tegen pesten en geweld op school
Datum bekendmaking : 2012-09-10
Vervaldatum : 2013-01-17
Datum van aanneming : 2013-01-17
Aantal ondertekenaars : 385 - 2013-01-17
Vervallen
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Indieners : Antonio López-Istúriz White,  Alexander ALVARO,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
104k  46k 
ter nagedachtenis aan en uit waardering voor Václav Havel, voormalig president van Tsjecho-Slowakije en de Tsjechische Republiek en verdediger van de mensenrechten
Datum bekendmaking : 2012-04-17
Vervaldatum : 2012-07-17
Aantal ondertekenaars : 141 - 2012-07-05
Vervallen
PE 462.414v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0016
Indieners : Geoffrey Van Orden,  Gabriele Albertini,  Alexander ALVARO,  Frédérique Ries,  Hannu Takkula
103k  46k 
over terrorisme en extremisme in Pakistan
Datum bekendmaking : 2011-04-04
Vervaldatum : 2011-07-07
Aantal ondertekenaars : 68 - 2011-07-07
Aangenomen
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Indieners : Zuzana Roithová,  Alexander ALVARO,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
103k  46k 
over herstel van wederkerigheid in de visumregeling - solidariteit met de ongelijke status van Tsjechische burgers na de unilaterale invoering van de visumplicht door Canada
Datum bekendmaking : 2010-11-10
Vervaldatum : 2011-03-10
Datum van aanneming : 2011-03-08
Aangenomen tekst : P7_TA(2011)0087 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 375 - 2011-03-07
Vervallen
PE 451.899v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0082
Indieners : Alexander ALVARO,  Carlos Coelho,  Stavros Lambrinidis,  Judith Sargentini,  Rui Tavares
103k  45k 
inzake INDECT (intelligent informatiesysteem ter ondersteuning van observatie-, opsporings- en detectieactiviteiten voor de veiligheid van burgers in stedelijke omgevingen)
Datum bekendmaking : 2010-11-10
Vervaldatum : 2011-02-17
Aantal ondertekenaars : 177 - 2011-02-17
Aangenomen
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Indieners : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander ALVARO,  Stavros Lambrinidis
102k  47k 
over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan
Datum bekendmaking : 2010-03-08
Vervaldatum : 2010-09-09
Datum van aanneming : 2010-09-09
Aangenomen tekst : P7_TA(2010)0317 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 393 - 2010-09-09
Juridische mededeling