Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Áder János"  
Vervallen
PE 455.015v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0100
Indieners : Daciana Octavia Sârbu,  János Áder,  José Bové,  Chris Davies,  Csaba Sándor Tabajdi
102k  47k 
over de verbetering van maatregelen voor ongevalpreventie en van milieuaansprakelijkheidsvoorzieningen in de winningsindustrieën
Datum bekendmaking : 13/12/2010
Vervaldatum : 24/03/2011
Aantal ondertekenaars : 99 - 24/03/2011
Juridische mededeling