Pisemne deklaracje
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, Bauer Edit"  
Wygasła
PE 414.904v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0092
Autorzy : Elizabeth Lynne,  Jean Lambert,  Edit Bauer,  Marianne Mikko
95k  40k 
w sprawie kampanii Blue Blindfold przeciwko handlowi ludźmi
Data otwarcia : 2008-10-20
Termin : 2009-02-05
Liczba sygnatariuszy : 126 - 2009-02-09
Wygasła
PE 397.897v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0101
Autorzy : Elizabeth Lynne,  Jean Lambert,  Edit Bauer,  Evangelia Tzampazi
81k  38k 
dotyczące Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych
Data otwarcia : 2007-11-12
Termin : 2008-03-13
Liczba sygnatariuszy : 354 - 2008-03-13
Informacja prawna