Pisemne deklaracje
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, Bauer Edit"  
Wygasła
PE 414.904v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0092
Autorzy : Elizabeth Lynne,  Jean Lambert,  Edit Bauer,  Marianne Mikko
95k  40k 
w sprawie kampanii Blue Blindfold przeciwko handlowi ludźmi
Data otwarcia : 20/10/2008
Termin : 05/02/2009
Liczba sygnatariuszy : 126 - 09/02/2009
Wygasła
PE 397.897v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0101
Autorzy : Elizabeth Lynne,  Jean Lambert,  Edit Bauer,  Evangelia Tzampazi
81k  38k 
dotyczące Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych
Data otwarcia : 12/11/2007
Termin : 13/03/2008
Liczba sygnatariuszy : 354 - 13/03/2008
Informacja prawna