Pisemne deklaracje
Znaleziono 8 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kaczmarek Filip"  
Wygasła
PE 526.498v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2014)0005
Autorzy : Jarosław Wałęsa,  Hans-Peter Martin,  Francisco Sosa Wagner,  Filip Kaczmarek,  Marek Józef Gróbarczyk,  Joanna Katarzyna Skrzydlewska,  Andrzej Grzyb,  Angelika Werthmann,  Franco Bonanini,  Alejo Vidal-Quadras
96k  53k 
w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá
Data otwarcia : 2014-01-13
Termin : 2014-04-13
Liczba sygnatariuszy : 119 - 2014-04-14
Wygasła
PE 507.498v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0004
Autorzy : Keith Taylor,  Gay Mitchell,  Véronique De Keyser,  Charles Goerens,  Gabriele Zimmer,  Filip Kaczmarek,  Eva Joly,  Ricardo Cortés Lastra,  Michèle Striffler,  Bill Newton Dunn,  Judith Sargentini
94k  48k 
w sprawie inicjatywy ONZ „Zero Hunger Challenge”
Data otwarcia : 2013-04-15
Termin : 2013-07-15
Liczba sygnatariuszy : 112 - 2013-07-15
Wygasła
PE 507.496v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0002
Autorzy : Jean-Jacob Bicep,  Eva Joly,  João Ferreira,  Bill Newton Dunn,  Jean-Luc Bennahmias,  Britta Thomsen,  Marc Tarabella,  John Attard-Montalto,  Filip Kaczmarek,  Gay Mitchell,  Søren Bo Søndergaard,  Ivo Vajgl
92k  48k 
w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa
Data otwarcia : 2013-04-15
Termin : 2013-07-15
Liczba sygnatariuszy : 116 - 2013-07-15
Przyjęta
PE 481.759v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2012)0007
Autorzy : Filip Kaczmarek,  Maria BADIA i CUTCHET,  Michael Gahler,  Catherine Grèze,  Fiona Hall
106k  60k 
w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych
Data otwarcia : 2012-03-12
Termin : 2012-07-05
Przyjęto : 2012-07-05
Tekst przyjęty : P7_TA(2012)0302 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 398 - 2012-07-05
Przyjęta
PE 475.341v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0045
Autorzy : Miguel Angel Martínez Martínez,  Fiona Hall,  Filip Kaczmarek,  Teresa Riera Madurell,  Judith Sargentini
108k  62k 
w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych
Data otwarcia : 2011-11-14
Termin : 2012-03-15
Przyjęto : 2012-03-15
Tekst przyjęty : P7_TA(2012)0095 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 394 - 2012-03-15
Wygasła
PE 446.630v01-00 Język oryginału PL   P7_DCL(2010)0063
Autorzy : Filip Kaczmarek
105k  50k 
w sprawie skazania tybetańskiego działacza Karmy Samdrupa
Data otwarcia : 2010-09-06
Termin : 2010-12-06
Liczba sygnatariuszy : 73 - 2010-12-06
Wygasła
PE 433.228v01-00 Język oryginału PL   P7_DCL(2009)0070
Autorzy : Filip Kaczmarek
103k  48k 
w sprawie otwarcia Akademii Teologicznej na wyspie Halki
Data otwarcia : 2009-12-14
Termin : 2010-03-25
Liczba sygnatariuszy : 50 - 2010-03-25
Wygasła
PE 431.567v01-00 Język oryginału PL   P7_DCL(2009)0061
Autorzy : Filip Kaczmarek,  Andrzej Grzyb,  Marek Siwiec,  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,  Konrad Szymański
108k  48k 
w sprawie starań Polski o organizację II Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. w Poznaniu
Data otwarcia : 2009-11-11
Termin : 2010-02-25
Liczba sygnatariuszy : 51 - 2010-02-26
Informacja prawna