Pisemne deklaracje
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Senyszyn Joanna"  
Wygasła
PE 507.909v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0001
Autorzy : Adam Gierek,  Cristian-Silviu Buşoi,  Cornelia Ernst,  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,  Małgorzata Handzlik,  Jolanta Emilia Hibner,  Philippe Juvin,  Alexander Mirsky,  Norica Nicolai,  Helmut Scholz,  Joanna Senyszyn,  Hannu Takkula
91k  49k 
w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych
Data otwarcia : 2013-04-15
Termin : 2013-07-15
Liczba sygnatariuszy : 164 - 2013-07-15
Przyjęta
PE 446.326v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0062
Autorzy : Joanna Senyszyn,  Ivo Belet,  Mary Honeyball,  Seán Kelly,  Hannu Takkula
107k  49k 
w sprawie większego wsparcia Unii Europejskiej dla sportów uprawianych na poziomie podstawowym
Data otwarcia : 2010-09-06
Termin : 2010-12-16
Przyjęto : 2010-12-16
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0498 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 385 - 2010-12-16
Informacja prawna