Писмени декларации
10 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Evans Robert"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Отпаднала
PE 420.652v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2009)0017
Автори : Anna Hedh,  Göran Färm,  Robert Evans,  Neil Parish,  Mojca Drčar Murko
88k  39k 
за необходимостта от засилен мониторинг и налагане на директивата относно защитата на животните, отглеждани за селскостопански цели, и по-специално по отношение на оскубването на гъски
Дата на внасяне : 2009-02-18
Срок : 2009-05-07
Брой подписали : 53 - 2009-05-08
Отпаднала
PE 393.297v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0073
Автори : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
84k  43k 
за положението на лъвове в румънските зоологически градини
Дата на внасяне : 2007-09-03
Срок : 2007-12-03
Брой подписали : 42 - 2007-12-04
Отпаднала
PE 384.004v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0002
Автори : Robert Evans,  Mojca Drčar Murko,  Gitte Seeberg,  Carl Schlyter
86k  41k 
за забрана на борбата с бикове в рамките на целия ЕС
Дата на внасяне : 2007-01-15
Срок : 2007-04-15
Брой подписали : 211 - 2007-04-15
Lapsed
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Authors : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
75k  41k 
on primates in scientific experiments
Date opened : 2006-09-25
Lapse date : 2007-01-18
Number of signatories : 88 - 2007-01-19
Lapsed
PE 378.051v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0062
Authors : Robert Evans,  Eva Lichtenberger,  Jeanine Hennis-Plasschaert,  Emanuel Jardim Fernandes
78k  44k 
on car hire
Date opened : 2006-09-04
Lapse date : 2006-12-04
Number of signatories : 53 - 2006-12-04
Lapsed
PE 373.816v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0031
Authors : Caroline Lucas,  Janusz Wojciechowski,  David Hammerstein,  Robert Evans
78k  43k 
on the welfare of stray animals in EU member States, EU accession countries and other European states
Date opened : 2006-04-26
Lapse date : 2006-07-26
Number of signatories : 81 - 2006-07-26
Adopted
PE 363.787v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0052
Authors : David Martin,  Neil Parish,  Peter Skinner,  Terence Wynn,  Robert Evans
77k  34k 
on rising international concern over the farming of bear bile in China
Date opened : 2005-09-26
Lapse date : 2005-12-26
Adopted (date) : 2006-01-17
Text adopted (with the list of signatories) : P6_TA(2006)0008
Number of signatories : 377 - 2005-12-26
Lapsed
PE 358.387 Or. EN   P6_DCL(2005)0023
Authors : Robert Evans,  Richard Falbr,  Helmut Kuhne,  Thomas Mann,  Klaus-Heiner Lehne
76k  31k 
on the organisation of graduate teacher unions in the United States
Date opened : 2005-04-27
Lapse date : 2005-07-27
Number of signatories : 13 - 2005-07-27
Lapsed
PE 354.957 Or. EN   P6_DCL(2005)0009
Authors : Robert Evans,  Neena Gill
77k  30k 
on recognising the significance of the swastika as a religious symbol of peace
Date opened : 2005-02-21
Lapse date : 2005-05-21
Number of signatories : 18 - 2005-05-21
Lapsed
PE 352.182 Or. EN   P6_DCL(2004)0051
Authors : Robert Evans,  Neena Gill,  Gérard Onesta,  Thomas Mann,  Gérard Deprez
85k  28k 
on commemmorations of the 20th anniversary of the Bhopal Disaster
Date opened : 2004-11-26
Lapse date : 2005-02-26
Number of signatories : 72 - 2005-02-26
Правна информация