Γραπτές δηλώσεις
10 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Evans Robert"  
Άκυρη
PE 420.652v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0017
Συντάκτες : Anna Hedh,  Göran Färm,  Robert Evans,  Neil Parish,  Mojca Drčar Murko
81k  41k 
σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένου ελέγχου και εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία ιδιαίτερα όσον αφορά την αποπτέρωση χηνών
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2009-02-18
Λήξη προθεσμίας : 2009-05-07
Αριθμός υπογραφόντων : 53 - 2009-05-08
Άκυρη
PE 393.297v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0073
Συντάκτες : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
81k  40k 
σχετικά με την τύχη των λιονταριών στους ζωολογικούς κήπους της Ρουμανίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2007-09-03
Λήξη προθεσμίας : 2007-12-03
Αριθμός υπογραφόντων : 42 - 2007-12-04
Άκυρη
PE 384.004v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0002
Συντάκτες : Robert Evans,  Mojca Drčar Murko,  Gitte Seeberg,  Carl Schlyter
84k  40k 
σχετικά με την απαγόρευση των ταυρομαχιών στην ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2007-01-15
Λήξη προθεσμίας : 2007-04-15
Αριθμός υπογραφόντων : 211 - 2007-04-15
Άκυρη
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Συντάκτες : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
85k  46k 
σχετικά με πρωτεύοντα θηλαστικά σε επιστημονικά πειράματα
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2006-09-25
Λήξη προθεσμίας : 2007-01-18
Αριθμός υπογραφόντων : 88 - 2007-01-19
Άκυρη
PE 378.051v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0062
Συντάκτες : Robert Evans,  Eva Lichtenberger,  Jeanine Hennis-Plasschaert,  Emanuel Jardim Fernandes
85k  49k 
σχετικά με την ενοικίαση αυτοκινήτων
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2006-09-04
Λήξη προθεσμίας : 2006-12-04
Αριθμός υπογραφόντων : 53 - 2006-12-04
Άκυρη
PE 373.816v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0031
Συντάκτες : Caroline Lucas,  Janusz Wojciechowski,  David Hammerstein,  Robert Evans
83k  44k 
σχετικά με τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις υπό ένταξη χώρες στην ΕΕ και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2006-04-26
Λήξη προθεσμίας : 2006-07-26
Αριθμός υπογραφόντων : 81 - 2006-07-26
Εγκριθείσα
PE 363.787v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0052
Συντάκτες : David Martin,  Neil Parish,  Peter Skinner,  Terence Wynn,  Robert Evans
83k  42k 
σχετικά με την αυξανόμενη διεθνή ανησυχία για την εκτροφή αρκούδας για την χολή της στην Κίνα
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2005-09-26
Λήξη προθεσμίας : 2005-12-26
Ημερομηνία έγκρισης : 2006-01-17
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2006)0008
Αριθμός υπογραφόντων : 377 - 2005-12-26
Άκυρη
PE 358.387 Or. EN   P6_DCL(2005)0023
Συντάκτες : Robert Evans,  Richard Falbr,  Helmut Kuhne,  Thomas Mann,  Klaus-Heiner Lehne
91k  39k 
σχετικά με την οργάνωση σωματείων διδασκόντων μεταπτυχιακών φοιτητών στις ΗΠΑ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2005-04-27
Λήξη προθεσμίας : 2005-07-27
Αριθμός υπογραφόντων : 13 - 2005-07-27
Άκυρη
PE 354.957 Or. EN   P6_DCL(2005)0009
Συντάκτες : Robert Evans,  Neena Gill
82k  30k 
σχετικά με την αναγνώριση της σημασίας της σβάστικας ως θρησκευτικού συμβόλου ειρήνης
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2005-02-21
Λήξη προθεσμίας : 2005-05-21
Αριθμός υπογραφόντων : 18 - 2005-05-21
Άκυρη
PE 352.182 Or. EN   P6_DCL(2004)0051
Συντάκτες : Robert Evans,  Neena Gill,  Gérard Onesta,  Thomas Mann,  Gérard Deprez
88k  30k 
σχετικά με την 20η επέτειο από την καταστροφή του Bhopal
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 2004-11-26
Λήξη προθεσμίας : 2005-02-26
Αριθμός υπογραφόντων : 72 - 2005-02-26
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου