Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "10" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Evans Robert"  
Nebegalioja
PE 420.652v01-00 Arba EN   P6_DCL(2009)0017
Autoriai : Anna Hedh,  Göran Färm,  Robert Evans,  Neil Parish,  Mojca Drčar Murko
79k  39k 
dėl būtinybės stiprinti direktyvos dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos, atkreipiant ypatingą dėmesį į žąsų pešimą, stebėseną ir įgyvendinimą
Pateikimo data : 2009-02-18
Galioja iki : 2009-05-07
Pasirašiusiųjų skaičius : 53 - 2009-05-08
Nebegalioja
PE 393.297v01-00 Arba EN   P6_DCL(2007)0073
Autoriai : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
78k  41k 
dėl liūtų likimo Rumunijos zoologijos soduose
Pateikimo data : 2007-09-03
Galioja iki : 2007-12-03
Pasirašiusiųjų skaičius : 42 - 2007-12-04
Nebegalioja
PE 384.004v01-00 Arba EN   P6_DCL(2007)0002
Autoriai : Robert Evans,  Mojca Drčar Murko,  Gitte Seeberg,  Carl Schlyter
80k  38k 
dėl bulių kovų uždraudimo Europos Sąjungoje
Pateikimo data : 2007-01-15
Galioja iki : 2007-04-15
Pasirašiusiųjų skaičius : 211 - 2007-04-15
Nebegalioja
PE 379.633v01-00 Arba EN   P6_DCL(2006)0064
Autoriai : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
78k  45k 
dėl moksliniuose bandymuose naudojamų primatų
Pateikimo data : 2006-09-25
Galioja iki : 2007-01-18
Pasirašiusiųjų skaičius : 88 - 2007-01-19
Nebegalioja
PE 378.051v01-00 Arba EN   P6_DCL(2006)0062
Autoriai : Robert Evans,  Eva Lichtenberger,  Jeanine Hennis-Plasschaert,  Emanuel Jardim Fernandes
82k  46k 
dėl transporto priemonių nuomos
Pateikimo data : 2006-09-04
Galioja iki : 2006-12-04
Pasirašiusiųjų skaičius : 53 - 2006-12-04
Nebegalioja
PE 373.816v01-00 Arba EN   P6_DCL(2006)0031
Autoriai : Caroline Lucas,  Janusz Wojciechowski,  David Hammerstein,  Robert Evans
81k  46k 
dėl benamių gyvūnų gerovės ES valstybėse narėse, prie ES prisijungiančiose valstybėse ir kitose Europos šalyse
Pateikimo data : 2006-04-26
Galioja iki : 2006-07-26
Pasirašiusiųjų skaičius : 81 - 2006-07-26
Priimta
PE 363.787v01-00 Arba EN   P6_DCL(2005)0052
Autoriai : David Martin,  Neil Parish,  Peter Skinner,  Terence Wynn,  Robert Evans
80k  40k 
dėl didėjančio tarptautinio susirūpinimo lokių tulžies rinkimu Kinijoje
Pateikimo data : 2005-09-26
Galioja iki : 2005-12-26
Priimta (data) : 2006-01-17
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2006)0008
Pasirašiusiųjų skaičius : 377 - 2005-12-26
Nebegalioja
PE 358.387 Arba EN   P6_DCL(2005)0023
Autoriai : Robert Evans,  Richard Falbr,  Helmut Kuhne,  Thomas Mann,  Klaus-Heiner Lehne
84k  38k 
dėl dėstytojų doktorantų profesinių sąjungų santvarkos JAV
Pateikimo data : 2005-04-27
Galioja iki : 2005-07-27
Pasirašiusiųjų skaičius : 13 - 2005-07-27
Nebegalioja
PE 354.957 Arba EN   P6_DCL(2005)0009
Autoriai : Robert Evans,  Neena Gill
78k  33k 
dėl svastikos simbolio religinės reikšmės pripažinimo
Pateikimo data : 2005-02-21
Galioja iki : 2005-05-21
Pasirašiusiųjų skaičius : 18 - 2005-05-21
Nebegalioja
PE 352.182 Arba EN   P6_DCL(2004)0051
Autoriai : Robert Evans,  Neena Gill,  Gérard Onesta,  Thomas Mann,  Gérard Deprez
90k  29k 
dėl Bhopalo tragedijos dvidešimtųjų metinių minėjimo
Pateikimo data : 2004-11-26
Galioja iki : 2005-02-26
Pasirašiusiųjų skaičius : 72 - 2005-02-26
Teisinis pranešimas