Pisemne deklaracje
Znaleziono 10 wynik(-i) dla "6 kadencja, Evans Robert"  
Wygasła
PE 420.652v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2009)0017
Autorzy : Anna Hedh,  Göran Färm,  Robert Evans,  Neil Parish,  Mojca Drčar Murko
83k  38k 
w sprawie potrzeby wzmocnionej kontroli i wprowadzania w życie dyrektywy dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych ze szczególnym uwzględnieniem skubania gęsi
Data otwarcia : 2009-02-18
Termin : 2009-05-07
Liczba sygnatariuszy : 53 - 2009-05-08
Wygasła
PE 393.297v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0073
Autorzy : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
81k  40k 
w sprawie losu lwów w rumuńskich ogrodach zoologicznych
Data otwarcia : 2007-09-03
Termin : 2007-12-03
Liczba sygnatariuszy : 42 - 2007-12-04
Wygasła
PE 384.004v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0002
Autorzy : Robert Evans,  Mojca Drčar Murko,  Gitte Seeberg,  Carl Schlyter
84k  38k 
w sprawie zakazu walk byków w UE
Data otwarcia : 2007-01-15
Termin : 2007-04-15
Liczba sygnatariuszy : 211 - 2007-04-15
Wygasła
PE 379.633v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0064
Autorzy : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
93k  45k 
w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych
Data otwarcia : 2006-09-25
Termin : 2007-01-18
Liczba sygnatariuszy : 88 - 2007-01-19
Wygasła
PE 378.051v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0062
Autorzy : Robert Evans,  Eva Lichtenberger,  Jeanine Hennis-Plasschaert,  Emanuel Jardim Fernandes
88k  48k 
w sprawie wynajmu samochodów
Data otwarcia : 2006-09-04
Termin : 2006-12-04
Liczba sygnatariuszy : 53 - 2006-12-04
Wygasła
PE 373.816v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0031
Autorzy : Caroline Lucas,  Janusz Wojciechowski,  David Hammerstein,  Robert Evans
84k  45k 
w sprawie dobrostanu bezdomnych zwierząt w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach do niej przystępujących oraz innych państwach europejskich
Data otwarcia : 2006-04-26
Termin : 2006-07-26
Liczba sygnatariuszy : 81 - 2006-07-26
Przyjęta
PE 363.787v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2005)0052
Autorzy : David Martin,  Neil Parish,  Peter Skinner,  Terence Wynn,  Robert Evans
84k  42k 
w sprawie rosnącego międzynarodowego zaniepokojenia pozyskiwaniem niedźwiedziej żółci w Chinach
Data otwarcia : 2005-09-26
Termin : 2005-12-26
Przyjęto : 2006-01-17
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0008
Liczba sygnatariuszy : 377 - 2005-12-26
Wygasła
PE 358.387 Język oryginału EN   P6_DCL(2005)0023
Autorzy : Robert Evans,  Richard Falbr,  Helmut Kuhne,  Thomas Mann,  Klaus-Heiner Lehne
88k  36k 
w sprawie organizacji związków nauczycieli akademickich w Stanach Zjednoczonych
Data otwarcia : 2005-04-27
Termin : 2005-07-27
Liczba sygnatariuszy : 13 - 2005-07-27
Wygasła
PE 354.957 Język oryginału EN   P6_DCL(2005)0009
Autorzy : Robert Evans,  Neena Gill
85k  33k 
w sprawie uznania znaczenia swastyki jako religijnego symbolu pokoju
Data otwarcia : 2005-02-21
Termin : 2005-05-21
Liczba sygnatariuszy : 18 - 2005-05-21
Wygasła
PE 352.182 Język oryginału EN   P6_DCL(2004)0051
Autorzy : Robert Evans,  Neena Gill,  Gérard Onesta,  Thomas Mann,  Gérard Deprez
86k  28k 
w sprawie uczczenia pamięci 20. rocznicy katastrofy w Bhopal
Data otwarcia : 2004-11-26
Termin : 2005-02-26
Liczba sygnatariuszy : 72 - 2005-02-26
Informacja prawna