Писмени декларации
9 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Gomes Ana"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Отпаднала
PE 415.836v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0098
Автори : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
84k  38k 
относно ядреното разоръжаване
Дата на внасяне : 17/11/2008
Срок : 12/03/2009
Брой подписали : 89 - 12/03/2009
Приета
PE 399.767v01-00 Ор. FR   P6_DCL(2008)0002
Автори : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
82k  41k 
за микрокредитите
Дата на внасяне : 14/01/2008
Срок : 24/04/2008
Дата на приемане : 08/05/2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0199
Брой подписали : 424 - 24/04/2008
Отпаднала
PE 399.291v01-00 Ор. FR   P6_DCL(2007)0110
Автори : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
86k  40k 
за осигуряване на защита от ЕС на Ayaan Hirsi Ali
Дата на внасяне : 10/12/2007
Срок : 26/03/2008
Брой подписали : 144 - 27/03/2008
Приета
PE 397.690v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0098
Автори : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
91k  41k 
относно убийството на защитника на правата на човека Munir Said Thalib
Дата на внасяне : 12/11/2007
Срок : 13/03/2008
Дата на приемане : 10/04/2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0126
Брой подписали : 412 - 12/03/2008
Отпаднала
PE 390.824v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0059
Автори : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
84k  40k 
за безнаказаността, с която се ползват предполагаеми извършители на геноцид
Дата на внасяне : 06/06/2007
Срок : 11/10/2007
Брой подписали : 76 - 11/10/2007
Отпаднала
PE 389.279v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0050
Автори : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
87k  43k 
за осъждането на смърт чрез замерване с камъни на две жени, обвинени в прелюбодеяние
Дата на внасяне : 09/05/2007
Срок : 14/09/2007
Брой подписали : 128 - 14/09/2007
Lapsed
PE 382.993v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0089
Authors : Ignasi Guardans Cambó,  Panayiotis Demetriou,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
80k  41k 
on the refusal by the American authorities to grant visas to the families of detainees
Date opened : 11/12/2006
Lapse date : 29/03/2007
Number of signatories : 187 - 29/03/2007
Lapsed
PE 375.537v01-00 Or. FR   P6_DCL(2006)0046
Authors : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
81k  43k 
on developing microcredit in the context of the Euro-Mediterranean Partnership
Date opened : 31/05/2006
Lapse date : 30/09/2006
Number of signatories : 67 - 30/09/2006
Lapsed
PE 359.395 Or. EN   P6_DCL(2005)0031
Authors : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
78k  31k 
on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki
Date opened : 23/05/2005
Lapse date : 23/08/2005
Number of signatories : 79 - 23/08/2005
Правна информация