Písemná prohlášení
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Gomes Ana"  
Nevzato v potaz
PE 415.836v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0098
Autoři : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
77k  35k 
o jaderném odzbrojení
Datum zahájení : 17/11/2008
Platné do : 12/03/2009
Počet signatářů : 89 - 12/03/2009
Přijato
PE 399.767v01-00 Or. FR   P6_DCL(2008)0002
Autoři : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
82k  41k 
o mikroúčtu
Datum zahájení : 14/01/2008
Platné do : 24/04/2008
Přijato (datum) : 08/05/2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0199
Počet signatářů : 424 - 24/04/2008
Nevzato v potaz
PE 399.291v01-00 Or. FR   P6_DCL(2007)0110
Autoři : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
80k  39k 
o zajištění ochrany Ayaan Hirsi Aliové ze strany EU
Datum zahájení : 10/12/2007
Platné do : 26/03/2008
Počet signatářů : 144 - 27/03/2008
Přijato
PE 397.690v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0098
Autoři : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
82k  36k 
o vraždě aktivisty za dodržování lidských práv Munira Saida Thaliba
Datum zahájení : 12/11/2007
Platné do : 13/03/2008
Přijato (datum) : 10/04/2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0126
Počet signatářů : 412 - 12/03/2008
Nevzato v potaz
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Autoři : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
81k  34k 
o beztrestnosti domnělých pachatelů genocidy
Datum zahájení : 06/06/2007
Platné do : 11/10/2007
Počet signatářů : 76 - 11/10/2007
Nevzato v potaz
PE 389.279v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0050
Autoři : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
85k  37k 
o odsouzení dvou žen obviněných z cizoložství k smrti ukamenováním
Datum zahájení : 09/05/2007
Platné do : 14/09/2007
Počet signatářů : 128 - 14/09/2007
Nevzato v potaz
PE 382.993v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0089
Autoři : Ignasi Guardans Cambó,  Panayiotis Demetriou,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
83k  43k 
o odmítavém postoji amerických orgánů ve věci udělení víz rodinným příslušníkům zadržovaných osob
Datum zahájení : 11/12/2006
Platné do : 29/03/2007
Počet signatářů : 187 - 29/03/2007
Nevzato v potaz
PE 375.537v01-00 Or. FR   P6_DCL(2006)0046
Autoři : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
84k  42k 
o rozvoji mikroúvěru v rámci evropsko-středomořského partnerství
Datum zahájení : 31/05/2006
Platné do : 30/09/2006
Počet signatářů : 67 - 30/09/2006
Nevzato v potaz
PE 359.395 Or. EN   P6_DCL(2005)0031
Autoři : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
82k  37k 
o uctění památky 60. výročí svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki
Datum zahájení : 23/05/2005
Platné do : 23/08/2005
Počet signatářů : 79 - 23/08/2005
Právní upozornění