Γραπτές δηλώσεις
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Gomes Ana"  
Άκυρη
PE 415.836v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0098
Συντάκτες : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
80k  38k 
σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 17/11/2008
Λήξη προθεσμίας : 12/03/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 89 - 12/03/2009
Εγκριθείσα
PE 399.767v01-00 Or. FR   P6_DCL(2008)0002
Συντάκτες : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
83k  39k 
σχετικά με την μικροπίστωση
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14/01/2008
Λήξη προθεσμίας : 24/04/2008
Ημερομηνία έγκρισης : 08/05/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2008)0199
Αριθμός υπογραφόντων : 424 - 24/04/2008
Άκυρη
PE 399.291v01-00 Or. FR   P6_DCL(2007)0110
Συντάκτες : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
83k  40k 
σχετικά με την προστασία της Ayaan Hirsi Ali από την ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10/12/2007
Λήξη προθεσμίας : 26/03/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 144 - 27/03/2008
Εγκριθείσα
PE 397.690v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0098
Συντάκτες : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
87k  40k 
σχετικά με τη δολοφονία του υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Said Thalib
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12/11/2007
Λήξη προθεσμίας : 13/03/2008
Ημερομηνία έγκρισης : 10/04/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2008)0126
Αριθμός υπογραφόντων : 412 - 12/03/2008
Άκυρη
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Συντάκτες : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
86k  42k 
σχετικά με την ατιμωρησία φερομένων ως δραστών γενοκτονίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06/06/2007
Λήξη προθεσμίας : 11/10/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 76 - 11/10/2007
Άκυρη
PE 389.279v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0050
Συντάκτες : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
82k  42k 
σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο δια λιθοβολισμού δύο γυναικών λόγω μοιχείας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/05/2007
Λήξη προθεσμίας : 14/09/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 128 - 14/09/2007
Άκυρη
PE 382.993v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0089
Συντάκτες : Ignasi Guardans Cambó,  Παναγιώτης Δημητρίου,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
83k  45k 
σχετικά με την άρνηση των αμερικανικών αρχών να χορηγήσουν θεωρήσεις σε οικογένειες κρατουμένων
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11/12/2006
Λήξη προθεσμίας : 29/03/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 187 - 29/03/2007
Άκυρη
PE 375.537v01-00 Or. FR   P6_DCL(2006)0046
Συντάκτες : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
85k  45k 
σχετικά με την ανάπτυξη της μικροπίστωσης στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 31/05/2006
Λήξη προθεσμίας : 30/09/2006
Αριθμός υπογραφόντων : 67 - 30/09/2006
Άκυρη
PE 359.395 Or. EN   P6_DCL(2005)0031
Συντάκτες : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
81k  32k 
σχετικά με την 60ή επέτειο από το βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 23/05/2005
Λήξη προθεσμίας : 23/08/2005
Αριθμός υπογραφόντων : 79 - 23/08/2005
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου