Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "6. parlamentārais sasaukums, Gomes Ana"  
Zaudējis spēku
PE 415.836v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0098
Autori : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
76k  37k 
par kodolatbruņošanos
Sākuma datums : 17/11/2008
Zaudē spēku : 12/03/2009
Parakstītāju skaits : 89 - 12/03/2009
Pieņemts
PE 399.767v01-00 Oriģinālvaloda FR   P6_DCL(2008)0002
Autori : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
79k  36k 
par mikrokredītu
Sākuma datums : 14/01/2008
Zaudē spēku : 24/04/2008
Pieņemts (datums) : 08/05/2008
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2008)0199
Parakstītāju skaits : 424 - 24/04/2008
Zaudējis spēku
PE 399.291v01-00 Oriģinālvaloda FR   P6_DCL(2007)0110
Autori : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
88k  36k 
par ES apņemšanos nodrošināt Ayaan Hirsi Ali aizsardzību
Sākuma datums : 10/12/2007
Zaudē spēku : 26/03/2008
Parakstītāju skaits : 144 - 27/03/2008
Pieņemts
PE 397.690v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2007)0098
Autori : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
92k  39k 
par cilvēktiesību aktīvista Munir Said Thalib slepkavību
Sākuma datums : 12/11/2007
Zaudē spēku : 13/03/2008
Pieņemts (datums) : 10/04/2008
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2008)0126
Parakstītāju skaits : 412 - 12/03/2008
Zaudējis spēku
PE 390.824v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2007)0059
Autori : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
79k  37k 
par to personu nesodāmību, kuras tiek uzskatītas par vainojamām genocīdā
Sākuma datums : 06/06/2007
Zaudē spēku : 11/10/2007
Parakstītāju skaits : 76 - 11/10/2007
Zaudējis spēku
PE 389.279v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2007)0050
Autori : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
83k  38k 
par nāvessoda piespriešanu, nomētājot ar akmeņiem, divām sievietēm uz apsūdzību pamata par laulības pārkāpšanu
Sākuma datums : 09/05/2007
Zaudē spēku : 14/09/2007
Parakstītāju skaits : 128 - 14/09/2007
Zaudējis spēku
PE 382.993v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2006)0089
Autori : Ignasi Guardans Cambó,  Panayiotis Demetriou,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
87k  41k 
par ASV iestāžu atteikšanos izsniegt vīzas aizturēto personu ģimenēm
Sākuma datums : 11/12/2006
Zaudē spēku : 29/03/2007
Parakstītāju skaits : 187 - 29/03/2007
Zaudējis spēku
PE 375.537v01-00 Oriģinālvaloda FR   P6_DCL(2006)0046
Autori : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
79k  43k 
par mikrokredītu attīstību saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerību
Sākuma datums : 31/05/2006
Zaudē spēku : 30/09/2006
Parakstītāju skaits : 67 - 30/09/2006
Zaudējis spēku
PE 359.395 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2005)0031
Autori : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
83k  33k 
par Hirosimas un Nagasaki bombardēšanas 60. gadadienas atceri
Sākuma datums : 23/05/2005
Zaudē spēku : 23/08/2005
Parakstītāju skaits : 79 - 23/08/2005
Juridisks paziņojums