Písomné vyhlásenia
Výsledky: 9 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Gomes Ana"  
Premlčané
PE 415.836v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0098
Autori : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
78k  38k 
o jadrovom odzbrojení
Dátum začatia : 17/11/2008
Platné do : 12/03/2009
Počet signatárov : 89 - 12/03/2009
Prijaté
PE 399.767v01-00 Or. FR   P6_DCL(2008)0002
Autori : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
77k  38k 
o mikroúvere
Dátum začatia : 14/01/2008
Platné do : 24/04/2008
Prijaté (dátum) : 08/05/2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0199
Počet signatárov : 424 - 24/04/2008
Premlčané
PE 399.291v01-00 Or. FR   P6_DCL(2007)0110
Autori : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
81k  37k 
o prevzatí zodpovednosti za ochranu Ayaan Hirsi Ali Európskou úniou
Dátum začatia : 10/12/2007
Platné do : 26/03/2008
Počet signatárov : 144 - 27/03/2008
Prijaté
PE 397.690v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0098
Autori : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
77k  40k 
o vražde aktivistu za ľudské práva Munira Saida Thaliba
Dátum začatia : 12/11/2007
Platné do : 13/03/2008
Prijaté (dátum) : 10/04/2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0126
Počet signatárov : 412 - 12/03/2008
Premlčané
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Autori : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
83k  39k 
o beztrestnosti údajných páchateľov genocídy
Dátum začatia : 06/06/2007
Platné do : 11/10/2007
Počet signatárov : 76 - 11/10/2007
Premlčané
PE 389.279v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0050
Autori : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
81k  38k 
o odsúdení dvoch žien obvinených z cudzoložstva na smrť ukameňovaním
Dátum začatia : 09/05/2007
Platné do : 14/09/2007
Počet signatárov : 128 - 14/09/2007
Premlčané
PE 382.993v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0089
Autori : Ignasi Guardans Cambó,  Panayiotis Demetriou,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
82k  44k 
o odmietnutí amerických orgánov vydávať víza rodinám zadržaných osôb
Dátum začatia : 11/12/2006
Platné do : 29/03/2007
Počet signatárov : 187 - 29/03/2007
Premlčané
PE 375.537v01-00 Or. FR   P6_DCL(2006)0046
Autori : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
82k  45k 
o rozvoji mikroúveru v rámci európsko-stredomorského partnerstva
Dátum začatia : 31/05/2006
Platné do : 30/09/2006
Počet signatárov : 67 - 30/09/2006
Premlčané
PE 359.395 Or. EN   P6_DCL(2005)0031
Autori : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
82k  40k 
o uctení si pamiatky 60. výročia bombových útokov na Hirošimu a Nagasaki
Dátum začatia : 23/05/2005
Platné do : 23/08/2005
Počet signatárov : 79 - 23/08/2005
Právne oznámenie