Skriftliga förklaringar
9 träff(ar) för "6:e valperioden, Gomes Ana"  
Bortfaller
PE 415.836v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0098
Författare : Angelika Beer,  Ģirts Valdis Kristovskis,  Frieda Brepoels,  Annemie Neyts-Uyttebroeck,  Ana Gomes
78k  35k 
om kärnvapennedrustning
Ingiven : 17/11/2008
Frist : 12/03/2009
Antal undertecknare : 89 - 12/03/2009
Antagen
PE 399.767v01-00 Or. FR   P6_DCL(2008)0002
Författare : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
75k  35k 
om mikrokrediter
Ingiven : 14/01/2008
Frist : 24/04/2008
Datum för antagande : 08/05/2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0199
Antal undertecknare : 424 - 24/04/2008
Bortfaller
PE 399.291v01-00 Or. FR   P6_DCL(2007)0110
Författare : Benoît Hamon,  Ana Gomes,  Véronique De Keyser,  Harlem Désir
78k  36k 
om EU:s åtagande att skydda Ayaan Hirsi Ali
Ingiven : 10/12/2007
Frist : 26/03/2008
Antal undertecknare : 144 - 27/03/2008
Antagen
PE 397.690v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0098
Författare : Raül Romeva i Rueda,  Eija-Riitta Korhola,  Jules Maaten,  Glyn Ford,  Ana Gomes
80k  36k 
om mordet på människorättsaktivisten Munir Said Thalib
Ingiven : 12/11/2007
Frist : 13/03/2008
Datum för antagande : 10/04/2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0126
Antal undertecknare : 412 - 12/03/2008
Bortfaller
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Författare : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
78k  37k 
om straffrihet för personer som är misstänkta för folkmord
Ingiven : 06/06/2007
Frist : 11/10/2007
Antal undertecknare : 76 - 11/10/2007
Bortfaller
PE 389.279v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0050
Författare : Renate Sommer,  Luisa Morgantini,  Ana Gomes,  Heide Rühle,  Maria ROBSAHM
78k  37k 
om dödsdomen genom stening mot två kvinnor anklagade för äktenskapsbrott
Ingiven : 09/05/2007
Frist : 14/09/2007
Antal undertecknare : 128 - 14/09/2007
Bortfaller
PE 382.993v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0089
Författare : Ignasi Guardans Cambó,  Panayiotis Demetriou,  Ana Gomes,  Gérard Onesta,  Sylvia-Yvonne Kaufmann
82k  41k 
om de amerikanska myndigheternas vägran att bevilja visum åt anhållna personers familjer
Ingiven : 11/12/2006
Frist : 29/03/2007
Antal undertecknare : 187 - 29/03/2007
Bortfaller
PE 375.537v01-00 Or. FR   P6_DCL(2006)0046
Författare : Jamila Madeira,  Ana Gomes,  Anna Záborská,  Luisa Morgantini,  Miguel Angel Martínez Martínez
84k  43k 
om utvecklingen av mikrokrediter inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet
Ingiven : 31/05/2006
Frist : 30/09/2006
Antal undertecknare : 67 - 30/09/2006
Bortfaller
PE 359.395 Or. EN   P6_DCL(2005)0031
Författare : Gisela Kallenbach,  Jill Evans,  Tobias Pflüger,  Jean-Luc Dehaene,  Ana Gomes
79k  34k 
om högtidlighållandet av 60-årsdagen av bombningen av Hiroshima och Nagasaki
Ingiven : 23/05/2005
Frist : 23/08/2005
Antal undertecknare : 79 - 23/08/2005
Rättsligt meddelande