Писмени декларации
3 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Mavrommatis Manolis"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Отпаднала
PE 415.834v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0100
Автори : Maria BADIA i CUTCHET,  Katerina Batzeli,  Manolis Mavrommatis,  Hannu Takkula,  Mikel Irujo Amezaga
86k  41k 
за определяне на Европейски ден на спорта
Дата на внасяне : 17/11/2008
Срок : 12/03/2009
Брой подписали : 203 - 12/03/2009
Отпаднала
PE 404.913v01-00 Ор. IT   P6_DCL(2008)0025
Автори : Luciana Sbarbati,  Daniel Dăianu,  Gianni Pittella,  Anne Laperrouze,  Manolis Mavrommatis
93k  40k 
относно стойността на книгата за европейската култура и необходимостта от задържане на цените на книгите
Дата на внасяне : 09/04/2008
Срок : 15/07/2008
Брой подписали : 114 - 10/07/2008
Lapsed
PE 379.636v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0068
Authors : Manolis Mavrommatis,  Vasco GRAÇA MOURA,  José Albino Silva Peneda
78k  40k 
on FIFA's decisions regarding EU Member States
Date opened : 25/09/2006
Lapse date : 18/01/2007
Number of signatories : 97 - 19/01/2007
Правна информация