Γραπτές δηλώσεις
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Μαυρομμάτης Μανώλης"  
Άκυρη
PE 415.834v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0100
Συντάκτες : Maria BADIA i CUTCHET,  Κατερίνα Μπατζελή,  Μανώλης Μαυρομμάτης,  Hannu Takkula,  Mikel Irujo Amezaga
82k  39k 
σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας για τον Αθλητισμό
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 17/11/2008
Λήξη προθεσμίας : 12/03/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 203 - 12/03/2009
Άκυρη
PE 404.913v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0025
Συντάκτες : Luciana Sbarbati,  Daniel Dăianu,  Gianni Pittella,  Anne Laperrouze,  Μανώλης Μαυρομμάτης
81k  39k 
σχετικά με την αξία του βιβλίου για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και με την ανάγκη να περιοριστεί το κόστος του
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/04/2008
Λήξη προθεσμίας : 15/07/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 114 - 10/07/2008
Άκυρη
PE 379.636v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0068
Συντάκτες : Μανώλης Μαυρομμάτης,  Vasco GRAÇA MOURA,  José Albino Silva Peneda
79k  44k 
σχετικά με τις αποφάσεις της FIFA για τα κράτη μέλη της ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25/09/2006
Λήξη προθεσμίας : 18/01/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 97 - 19/01/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου