Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "6. parlamentārais sasaukums, Mavrommatis Manolis"  
Zaudējis spēku
PE 415.834v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0100
Autori : Maria BADIA i CUTCHET,  Katerina Batzeli,  Manolis Mavrommatis,  Hannu Takkula,  Mikel Irujo Amezaga
81k  38k 
par Eiropas Sporta dienas noteikšanu
Sākuma datums : 17/11/2008
Zaudē spēku : 12/03/2009
Parakstītāju skaits : 203 - 12/03/2009
Zaudējis spēku
PE 404.913v01-00 Oriģinālvaloda IT   P6_DCL(2008)0025
Autori : Luciana Sbarbati,  Daniel Dăianu,  Gianni Pittella,  Anne Laperrouze,  Manolis Mavrommatis
81k  39k 
par grāmatu vērtību Eiropas kultūrā un par nepieciešamību ierobežot to izmaksas
Sākuma datums : 09/04/2008
Zaudē spēku : 15/07/2008
Parakstītāju skaits : 114 - 10/07/2008
Zaudējis spēku
PE 379.636v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2006)0068
Autori : Manolis Mavrommatis,  Vasco GRAÇA MOURA,  José Albino Silva Peneda
83k  42k 
par FIFA lēmumiem attiecībā uz ES dalībvalstīm
Sākuma datums : 25/09/2006
Zaudē spēku : 18/01/2007
Parakstītāju skaits : 97 - 19/01/2007
Juridisks paziņojums