Schriftelijke verklaringen
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Mavrommatis Manolis"  
Vervallen
PE 415.834v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0100
Indieners : Maria BADIA i CUTCHET,  Katerina Batzeli,  Manolis Mavrommatis,  Hannu Takkula,  Mikel Irujo Amezaga
79k  36k 
over de invoering van een Europese Sportdag
Datum bekendmaking : 17/11/2008
Vervaldatum : 12/03/2009
Aantal ondertekenaars : 203 - 12/03/2009
Vervallen
PE 404.913v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0025
Indieners : Luciana Sbarbati,  Daniel Dăianu,  Gianni Pittella,  Anne Laperrouze,  Manolis Mavrommatis
81k  37k 
over de waarde van het boek in de Europese cultuur en de noodzaak de prijs ervan te beperken
Datum bekendmaking : 09/04/2008
Vervaldatum : 15/07/2008
Aantal ondertekenaars : 114 - 10/07/2008
Vervallen
PE 379.636v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0068
Indieners : Manolis Mavrommatis,  Vasco GRAÇA MOURA,  José Albino Silva Peneda
84k  40k 
over de besluiten van de FIFA inzake de EU-lidstaten
Datum bekendmaking : 25/09/2006
Vervaldatum : 18/01/2007
Aantal ondertekenaars : 97 - 19/01/2007
Juridische mededeling