Skriftliga förklaringar
3 träff(ar) för "6:e valperioden, Mavrommatis Manolis"  
Bortfaller
PE 415.834v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0100
Författare : Maria BADIA i CUTCHET,  Katerina Batzeli,  Manolis Mavrommatis,  Hannu Takkula,  Mikel Irujo Amezaga
78k  36k 
om inrättande av en europeisk idrottsdag
Ingiven : 17/11/2008
Frist : 12/03/2009
Antal undertecknare : 203 - 12/03/2009
Bortfaller
PE 404.913v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0025
Författare : Luciana Sbarbati,  Daniel Dăianu,  Gianni Pittella,  Anne Laperrouze,  Manolis Mavrommatis
82k  37k 
om bokens värde i den europeiska kulturen och om behovet av att hålla böckers kostnad på en rimlig nivå
Ingiven : 09/04/2008
Frist : 15/07/2008
Antal undertecknare : 114 - 10/07/2008
Bortfaller
PE 379.636v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0068
Författare : Manolis Mavrommatis,  Vasco GRAÇA MOURA,  José Albino Silva Peneda
78k  40k 
om Fifas beslut angående EU-medlemsstater
Ingiven : 25/09/2006
Frist : 18/01/2007
Antal undertecknare : 97 - 19/01/2007
Rättsligt meddelande