Писмени декларации
2 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Crețu Gabriela"  
Отпаднала
PE 403.660v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0018
Автори : Corina Crețu,  Gabriela Crețu,  Mary Honeyball,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Elena Valenciano
84k  39k 
относно трафика на жени с цел проституция в Европейския съюз
Дата на внасяне : 10/03/2008
Срок : 19/06/2008
Брой подписали : 189 - 19/06/2008
Отпаднала
PE 393.297v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0073
Автори : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
84k  43k 
за положението на лъвове в румънските зоологически градини
Дата на внасяне : 03/09/2007
Срок : 03/12/2007
Брой подписали : 42 - 04/12/2007
Правна информация