Γραπτές δηλώσεις
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Crețu Gabriela"  
Άκυρη
PE 403.660v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0018
Συντάκτες : Corina Crețu,  Gabriela Crețu,  Mary Honeyball,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Elena Valenciano
80k  40k 
σχετικά με την παράνομη διακίνηση γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την πορνεία
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 10/03/2008
Λήξη προθεσμίας : 19/06/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 189 - 19/06/2008
Άκυρη
PE 393.297v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0073
Συντάκτες : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
81k  40k 
σχετικά με την τύχη των λιονταριών στους ζωολογικούς κήπους της Ρουμανίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03/09/2007
Λήξη προθεσμίας : 03/12/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 42 - 04/12/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου