Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, Crețu Gabriela"  
Zaudējis spēku
PE 403.660v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0018
Autori : Corina Crețu,  Gabriela Crețu,  Mary Honeyball,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Elena Valenciano
78k  38k 
par sieviešu tirdzniecību iesaistīšanai prostitūcijā Eiropas Savienībā
Sākuma datums : 10/03/2008
Zaudē spēku : 19/06/2008
Parakstītāju skaits : 189 - 19/06/2008
Zaudējis spēku
PE 393.297v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2007)0073
Autori : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
78k  37k 
par lauvu apstākļiem Rumānijas zooloģiskajos dārzos
Sākuma datums : 03/09/2007
Zaudē spēku : 03/12/2007
Parakstītāju skaits : 42 - 04/12/2007
Juridisks paziņojums