Písomné vyhlásenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Crețu Gabriela"  
Premlčané
PE 403.660v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0018
Autori : Corina Crețu,  Gabriela Crețu,  Mary Honeyball,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Elena Valenciano
83k  38k 
o obchodovaní so ženami na účely prostitúcie v Európskej únii
Dátum začatia : 10/03/2008
Platné do : 19/06/2008
Počet signatárov : 189 - 19/06/2008
Premlčané
PE 393.297v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0073
Autori : Robert Evans,  Glenis Willmott,  Gabriela Crețu,  David Martin
81k  40k 
o osude levov v rumunských zoologických záhradách
Dátum začatia : 03/09/2007
Platné do : 03/12/2007
Počet signatárov : 42 - 04/12/2007
Právne oznámenie