Писмени декларации
2 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Busk Niels"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Отпаднала
PE 416.197v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0101
Автори : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
91k  40k 
за прекомерния натиск за крайно слабо тяло
Дата на внасяне : 03/12/2008
Срок : 26/03/2009
Брой подписали : 72 - 27/03/2009
Lapsed
PE 358.355 Or. EN   P6_DCL(2005)0021
Authors : Albert Jan Maat,  Camiel Eurlings,  Niels Busk,  Edith MASTENBROEK,  Struan Stevenson
75k  31k 
on the choice of a single seat for the European Parliament
Date opened : 20/04/2005
Lapse date : 20/07/2005
Number of signatories : 170 - 20/07/2005
Правна информация