Skriftlige erklæringer
2 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Busk Niels"  
Bortfaldet
PE 416.197v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0101
Stillere : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
83k  37k 
om alt for stort pres på at være ekstremt tynd
Åbningsdato : 03/12/2008
Frist : 26/03/2009
Antal underskrifter : 72 - 27/03/2009
Bortfaldet
PE 358.355 Or. EN   P6_DCL(2005)0021
Stillere : Albert Jan Maat,  Camiel Eurlings,  Niels Busk,  Edith MASTENBROEK,  Struan Stevenson
81k  35k 
om valg af et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet
Åbningsdato : 20/04/2005
Frist : 20/07/2005
Antal underskrifter : 170 - 20/07/2005
Juridisk meddelelse