Γραπτές δηλώσεις
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Busk Niels"  
Άκυρη
PE 416.197v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0101
Συντάκτες : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
88k  44k 
σχετικά με την υπερβολική πίεση για να είναι κανείς εξαιρετικά αδύνατος
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03/12/2008
Λήξη προθεσμίας : 26/03/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 72 - 27/03/2009
Άκυρη
PE 358.355 Or. EN   P6_DCL(2005)0021
Συντάκτες : Albert Jan Maat,  Camiel Eurlings,  Niels Busk,  Edith MASTENBROEK,  Struan Stevenson
81k  37k 
σχετικά με την επιλογή μίας ενιαίας έδρας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 20/04/2005
Λήξη προθεσμίας : 20/07/2005
Αριθμός υπογραφόντων : 170 - 20/07/2005
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου