Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, Busk Niels"  
Zaudējis spēku
PE 416.197v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0101
Autori : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
79k  37k 
par aktīviem pamudinājumiem uz galēju tievumu
Sākuma datums : 03/12/2008
Zaudē spēku : 26/03/2009
Parakstītāju skaits : 72 - 27/03/2009
Zaudējis spēku
PE 358.355 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2005)0021
Autori : Albert Jan Maat,  Camiel Eurlings,  Niels Busk,  Edith MASTENBROEK,  Struan Stevenson
81k  40k 
par Eiropas Parlamenta vienas mītnes izvēli
Sākuma datums : 20/04/2005
Zaudē spēku : 20/07/2005
Parakstītāju skaits : 170 - 20/07/2005
Juridisks paziņojums