Schriftelijke verklaringen
2 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Busk Niels"  
Vervallen
PE 416.197v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0101
Indieners : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
79k  38k 
over de al te grote maatschappelijke druk in de richting van een uiterst slanke figuur
Datum bekendmaking : 03/12/2008
Vervaldatum : 26/03/2009
Aantal ondertekenaars : 72 - 27/03/2009
Vervallen
PE 358.355 Or. EN   P6_DCL(2005)0021
Indieners : Albert Jan Maat,  Camiel Eurlings,  Niels Busk,  Edith MASTENBROEK,  Struan Stevenson
77k  29k 
over de keuze van één enkele zetel voor het Europees Parlemen
Datum bekendmaking : 20/04/2005
Vervaldatum : 20/07/2005
Aantal ondertekenaars : 170 - 20/07/2005
Juridische mededeling