Писмени декларации
9 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Casaca Paulo"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Отпаднала
PE 422.319v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2009)0035
Автори : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Николай Младенов
80k  40k 
относно подобряването на състоянието на правата на човека на иранските кюрди
Дата на внасяне : 23/03/2009
Срок : 07/05/2009
Брой подписали : 48 - 08/05/2009
Отпаднала
PE 421.747v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2009)0025
Автори : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
85k  39k 
за значението на работните места и правата на работниците в ЕС
Дата на внасяне : 09/03/2009
Срок : 07/05/2009
Брой подписали : 146 - 08/05/2009
Отпаднала
PE 408.719v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0057
Автори : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
92k  41k 
относно настоятелно призоваване държавите-членки да включат Хизбула в списъка на ЕС на терористични организации
Дата на внасяне : 16/06/2008
Срок : 23/10/2008
Брой подписали : 78 - 23/10/2008
Отпаднала
PE 397.898v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0102
Автори : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
84k  43k 
за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания
Дата на внасяне : 14/11/2007
Срок : 28/02/2008
Брой подписали : 183 - 21/02/2008
Lapsed
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Authors : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
75k  41k 
on primates in scientific experiments
Date opened : 25/09/2006
Lapse date : 18/01/2007
Number of signatories : 88 - 19/01/2007
Adopted
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Authors : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
75k  45k 
on banning seal products in the European Union
Date opened : 15/05/2006
Lapse date : 15/09/2006
Adopted (date) : 26/09/2006
Text adopted (with the list of signatories) : P6_TA(2006)0369
Number of signatories : 425 - 15/09/2006
Lapsed
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Authors : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
77k  38k 
on recent executions of minors by the Iranian authorities
Date opened : 01/02/2006
Lapse date : 01/05/2006
Number of signatories : 106 - 01/05/2006
Lapsed
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Authors : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
74k  37k 
on drift netting for salmon at sea
Date opened : 24/10/2005
Lapse date : 24/01/2006
Number of signatories : 61 - 24/01/2006
Adopted
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Authors : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
73k  31k 
on export refunds for live cattle to third countries
Date opened : 11/04/2005
Lapse date : 11/07/2005
Adopted (date) : 07/07/2005
Text adopted (with the list of signatories) : P6_TA(2005)0307
Number of signatories : 373 - 11/07/2005
Правна информация