Písemná prohlášení
9 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Casaca Paulo"  
Nevzato v potaz
PE 422.319v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0035
Autoři : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
80k  37k 
o lepším dodržování lidských práv íránských Kurdů
Datum zahájení : 23/03/2009
Platné do : 07/05/2009
Počet signatářů : 48 - 08/05/2009
Nevzato v potaz
PE 421.747v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0025
Autoři : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
80k  39k 
o významu pracovních míst a práv pracovníků v EU
Datum zahájení : 09/03/2009
Platné do : 07/05/2009
Počet signatářů : 146 - 08/05/2009
Nevzato v potaz
PE 408.719v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0057
Autoři : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
85k  39k 
a které nabádá členské státy, aby zařadily Hizballáh na seznam teroristických organizací, který vypracovala EU
Datum zahájení : 16/06/2008
Platné do : 23/10/2008
Počet signatářů : 78 - 23/10/2008
Nevzato v potaz
PE 397.898v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0102
Autoři : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
82k  36k 
o potírání chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
Datum zahájení : 14/11/2007
Platné do : 28/02/2008
Počet signatářů : 183 - 21/02/2008
Nevzato v potaz
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Autoři : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
81k  43k 
o primátech ve vědeckých pokusech
Datum zahájení : 25/09/2006
Platné do : 18/01/2007
Počet signatářů : 88 - 19/01/2007
Přijato
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Autoři : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
83k  43k 
o zákazů výrobků z tuleňů v Evropské unii
Datum zahájení : 15/05/2006
Platné do : 15/09/2006
Přijato (datum) : 26/09/2006
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2006)0369
Počet signatářů : 425 - 15/09/2006
Nevzato v potaz
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Autoři : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
81k  40k 
o nedávných popravách nezletilých osob íránskými orgány
Datum zahájení : 01/02/2006
Platné do : 01/05/2006
Počet signatářů : 106 - 01/05/2006
Nevzato v potaz
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Autoři : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
80k  40k 
o lovu lososů v moři do vlečných sítí
Datum zahájení : 24/10/2005
Platné do : 24/01/2006
Počet signatářů : 61 - 24/01/2006
Přijato
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Autoři : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
87k  38k 
o vývozních náhradách na živý skot vyvážený do třetích zemí
Datum zahájení : 11/04/2005
Platné do : 11/07/2005
Přijato (datum) : 07/07/2005
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2005)0307
Počet signatářů : 373 - 11/07/2005
Právní upozornění