Skriftlige erklæringer
9 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Casaca Paulo"  
Bortfaldet
PE 422.319v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0035
Stillere : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
81k  36k 
om forbedring af menneskerettighedssituationen for de iranske kurdere
Åbningsdato : 23/03/2009
Frist : 07/05/2009
Antal underskrifter : 48 - 08/05/2009
Bortfaldet
PE 421.747v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0025
Stillere : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
77k  36k 
om betydningen af beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder i EU
Åbningsdato : 09/03/2009
Frist : 07/05/2009
Antal underskrifter : 146 - 08/05/2009
Bortfaldet
PE 408.719v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0057
Stillere : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
86k  37k 
med en opfordring til, at medlemsstater medtager Hizbollah på EU's terrorliste
Åbningsdato : 16/06/2008
Frist : 23/10/2008
Antal underskrifter : 78 - 23/10/2008
Bortfaldet
PE 397.898v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0102
Stillere : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
81k  36k 
om bekæmpelse af kronisk obstruktiv lungesygdom
Åbningsdato : 14/11/2007
Frist : 28/02/2008
Antal underskrifter : 183 - 21/02/2008
Bortfaldet
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Stillere : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
77k  41k 
om brug af primater til videnskabelige forsøg
Åbningsdato : 25/09/2006
Frist : 18/01/2007
Antal underskrifter : 88 - 19/01/2007
Vedtaget
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Stillere : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
86k  46k 
om forbud mod import af sælprodukter i Den Europæiske Union
Åbningsdato : 15/05/2006
Frist : 15/09/2006
Dato for vedtagelse : 26/09/2006
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2006)0369
Antal underskrifter : 425 - 15/09/2006
Bortfaldet
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Stillere : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
82k  38k 
om de iranske myndigheders seneste henrettelser af mindreårige
Åbningsdato : 01/02/2006
Frist : 01/05/2006
Antal underskrifter : 106 - 01/05/2006
Bortfaldet
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Stillere : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
77k  36k 
om drivgarnsfiskeri efter laks på havet
Åbningsdato : 24/10/2005
Frist : 24/01/2006
Antal underskrifter : 61 - 24/01/2006
Vedtaget
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Stillere : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
78k  36k 
om restitutioner ved eksport af levende kvæg til tredjelande
Åbningsdato : 11/04/2005
Frist : 11/07/2005
Dato for vedtagelse : 07/07/2005
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2005)0307
Antal underskrifter : 373 - 11/07/2005
Juridisk meddelelse