Γραπτές δηλώσεις
9 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Casaca Paulo"  
Άκυρη
PE 422.319v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0035
Συντάκτες : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
79k  39k 
σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κούρδων του Ιράν
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 23/03/2009
Λήξη προθεσμίας : 07/05/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 48 - 08/05/2009
Άκυρη
PE 421.747v01-00 Or. EN   P6_DCL(2009)0025
Συντάκτες : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
82k  42k 
σχετικά με τη σημασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ε.Ε.
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/03/2009
Λήξη προθεσμίας : 07/05/2009
Αριθμός υπογραφόντων : 146 - 08/05/2009
Άκυρη
PE 408.719v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0057
Συντάκτες : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
87k  44k 
για την παρότρυνση των κρατών μελών να συμπεριλάβουν την Χεζμπολάχ στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16/06/2008
Λήξη προθεσμίας : 23/10/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 78 - 23/10/2008
Άκυρη
PE 397.898v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0102
Συντάκτες : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
80k  39k 
σχετικά με την καταπολέμηση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14/11/2007
Λήξη προθεσμίας : 28/02/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 183 - 21/02/2008
Άκυρη
PE 379.633v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0064
Συντάκτες : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
85k  46k 
σχετικά με πρωτεύοντα θηλαστικά σε επιστημονικά πειράματα
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 25/09/2006
Λήξη προθεσμίας : 18/01/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 88 - 19/01/2007
Εγκριθείσα
PE 374.553v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0038
Συντάκτες : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
84k  46k 
σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15/05/2006
Λήξη προθεσμίας : 15/09/2006
Ημερομηνία έγκρισης : 26/09/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2006)0369
Αριθμός υπογραφόντων : 425 - 15/09/2006
Άκυρη
PE 369.653v01-00 Or. EN   P6_DCL(2006)0006
Συντάκτες : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
82k  41k 
σχετικά με τις πρόσφατες εκτελέσεις ανηλίκων από τις ιρανικές αρχές
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 01/02/2006
Λήξη προθεσμίας : 01/05/2006
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 01/05/2006
Άκυρη
PE 365.564 Or. EN   P6_DCL(2005)0063
Συντάκτες : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
80k  40k 
σχετικά με τα παρασυρόμενα δίχτυα αλιείας στη θάλασσα για το σολομό
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24/10/2005
Λήξη προθεσμίας : 24/01/2006
Αριθμός υπογραφόντων : 61 - 24/01/2006
Εγκριθείσα
PE 357.515v01-00 Or. EN   P6_DCL(2005)0020
Συντάκτες : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Μάριος Ματσάκης,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
76k  32k 
σχετικά με επιστροφές κατά την εξαγωγή ζωντανών ζώων σε τρίτες χώρες
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11/04/2005
Λήξη προθεσμίας : 11/07/2005
Ημερομηνία έγκρισης : 07/07/2005
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P6_TA(2005)0307
Αριθμός υπογραφόντων : 373 - 11/07/2005
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου