Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Casaca Paulo" kohta leiti 9 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 422.319v01-00 Või EN   P6_DCL(2009)0035
Autorid : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
74k  36k 
Iraani kurdide inimõiguste olukorra parandamine
Algatatud : 23/03/2009
Tähtaeg : 07/05/2009
Allakirjutanute arv : 48 - 08/05/2009
Kehtivuse kaotanud
PE 421.747v01-00 Või EN   P6_DCL(2009)0025
Autorid : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
73k  36k 
Töökohtade ja töötajate õiguste tähtsus ELis
Algatatud : 09/03/2009
Tähtaeg : 07/05/2009
Allakirjutanute arv : 146 - 08/05/2009
Kehtivuse kaotanud
PE 408.719v01-00 Või EN   P6_DCL(2008)0057
Autorid : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
80k  38k 
Üleskutse liikmesriikidele lisada Hezbollah ELi koostatavasse terroriorganisatsioonide nimekirja
Algatatud : 16/06/2008
Tähtaeg : 23/10/2008
Allakirjutanute arv : 78 - 23/10/2008
Kehtivuse kaotanud
PE 397.898v01-00 Või EN   P6_DCL(2007)0102
Autorid : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
75k  36k 
Võitlus kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega
Algatatud : 14/11/2007
Tähtaeg : 28/02/2008
Allakirjutanute arv : 183 - 21/02/2008
Kehtivuse kaotanud
PE 379.633v01-00 Või EN   P6_DCL(2006)0064
Autorid : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
78k  41k 
Esikloomaliste kasutamine teaduslikes katsetes
Algatatud : 25/09/2006
Tähtaeg : 18/01/2007
Allakirjutanute arv : 88 - 19/01/2007
Vastu võetud
PE 374.553v01-00 Või EN   P6_DCL(2006)0038
Autorid : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
78k  40k 
Hülgetoodete keelustamine Euroopa Liidus
Algatatud : 15/05/2006
Tähtaeg : 15/09/2006
Vastu võetud (kuupäev) : 26/09/2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0369
Allakirjutanute arv : 425 - 15/09/2006
Kehtivuse kaotanud
PE 369.653v01-00 Või EN   P6_DCL(2006)0006
Autorid : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
75k  36k 
Hiljuti toimunud alaealiste hukkamised Iraani ametivõimude poolt
Algatatud : 01/02/2006
Tähtaeg : 01/05/2006
Allakirjutanute arv : 106 - 01/05/2006
Kehtivuse kaotanud
PE 365.564 Või EN   P6_DCL(2005)0063
Autorid : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
74k  33k 
Lõhe triivvõrkudega avamerepüük
Algatatud : 24/10/2005
Tähtaeg : 24/01/2006
Allakirjutanute arv : 61 - 24/01/2006
Vastu võetud
PE 357.515v01-00 Või EN   P6_DCL(2005)0020
Autorid : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
74k  38k 
Eksporditoetused elusveiste kolmandatesse riikidesse eksportimisel
Algatatud : 11/04/2005
Tähtaeg : 11/07/2005
Vastu võetud (kuupäev) : 07/07/2005
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2005)0307
Allakirjutanute arv : 373 - 11/07/2005
Õigusalane teave