Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 9 ar "6. parlamentārais sasaukums, Casaca Paulo"  
Zaudējis spēku
PE 422.319v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2009)0035
Autori : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
77k  38k 
par Irānas kurdu cilvēktiesību situācijas uzlabošanu
Sākuma datums : 23/03/2009
Zaudē spēku : 07/05/2009
Parakstītāju skaits : 48 - 08/05/2009
Zaudējis spēku
PE 421.747v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2009)0025
Autori : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
80k  39k 
par darba vietu nozīmi un darba ņēmēju tiesībām Eiropas Savienībā
Sākuma datums : 09/03/2009
Zaudē spēku : 07/05/2009
Parakstītāju skaits : 146 - 08/05/2009
Zaudējis spēku
PE 408.719v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0057
Autori : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
94k  38k 
par aicinājumu dalībvalstīm iekļaut kustību Hezbollah ES teroristisko organizāciju sarakstā
Sākuma datums : 16/06/2008
Zaudē spēku : 23/10/2008
Parakstītāju skaits : 78 - 23/10/2008
Zaudējis spēku
PE 397.898v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2007)0102
Autori : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
78k  38k 
par hroniskas obstruktīvas plaušu slimības apkarošanu
Sākuma datums : 14/11/2007
Zaudē spēku : 28/02/2008
Parakstītāju skaits : 183 - 21/02/2008
Zaudējis spēku
PE 379.633v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2006)0064
Autori : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
77k  41k 
par pērtiķiem zinātniskos eksperimentos
Sākuma datums : 25/09/2006
Zaudē spēku : 18/01/2007
Parakstītāju skaits : 88 - 19/01/2007
Pieņemts
PE 374.553v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2006)0038
Autori : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
81k  44k 
par to, ka Eiropas Savienībā ir jāaizliedz no roņiem iegūti produkti
Sākuma datums : 15/05/2006
Zaudē spēku : 15/09/2006
Pieņemts (datums) : 26/09/2006
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2006)0369
Parakstītāju skaits : 425 - 15/09/2006
Zaudējis spēku
PE 369.653v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2006)0006
Autori : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
80k  37k 
par Irānas varas iestāžu pēdējā laikā veikto nāves sodu izpildi nepilngadīgajiem
Sākuma datums : 01/02/2006
Zaudē spēku : 01/05/2006
Parakstītāju skaits : 106 - 01/05/2006
Zaudējis spēku
PE 365.564 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2005)0063
Autori : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
81k  38k 
par dreifējošiem tīkliem lašu zvejai jūrā
Sākuma datums : 24/10/2005
Zaudē spēku : 24/01/2006
Parakstītāju skaits : 61 - 24/01/2006
Pieņemts
PE 357.515v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2005)0020
Autori : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
78k  34k 
par dzīvu liellopu eksporta kompensācijām trešām valstīm
Sākuma datums : 11/04/2005
Zaudē spēku : 11/07/2005
Pieņemts (datums) : 07/07/2005
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2005)0307
Parakstītāju skaits : 373 - 11/07/2005
Juridisks paziņojums