Pisemne deklaracje
Znaleziono 9 wynik(-i) dla "6 kadencja, Casaca Paulo"  
Wygasła
PE 422.319v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2009)0035
Autorzy : André BRIE,  Paulo Casaca,  Bill Newton Dunn,  Nickolay Mladenov
82k  39k 
w sprawie poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka irańskich Kurdów
Data otwarcia : 23/03/2009
Termin : 07/05/2009
Liczba sygnatariuszy : 48 - 08/05/2009
Wygasła
PE 421.747v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2009)0025
Autorzy : Philip Bushill-Matthews,  Elisabeth Morin-Chartier,  Thomas Mann,  Luigi Cocilovo,  Paulo Casaca
81k  39k 
w sprawie znaczenia miejsc pracy i praw pracowników w UE
Data otwarcia : 09/03/2009
Termin : 07/05/2009
Liczba sygnatariuszy : 146 - 08/05/2009
Wygasła
PE 408.719v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0057
Autorzy : Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Paulo Casaca,  Jana Hybášková,  Józef Pinior,  Helga Trüpel
80k  41k 
wzywające państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście organizacji terrorystycznych
Data otwarcia : 16/06/2008
Termin : 23/10/2008
Liczba sygnatariuszy : 78 - 23/10/2008
Wygasła
PE 397.898v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0102
Autorzy : Catherine Stihler,  Jerzy Buzek,  Paulo Casaca,  Avril Doyle,  Gérard Onesta
81k  39k 
w sprawie zwalczania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Data otwarcia : 14/11/2007
Termin : 28/02/2008
Liczba sygnatariuszy : 183 - 21/02/2008
Wygasła
PE 379.633v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0064
Autorzy : Robert Evans,  Paulo Casaca,  David Martin,  Sajjad Karim,  Carl Schlyter
93k  45k 
w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych
Data otwarcia : 25/09/2006
Termin : 18/01/2007
Liczba sygnatariuszy : 88 - 19/01/2007
Przyjęta
PE 374.553v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0038
Autorzy : Carl Schlyter,  Paulo Casaca,  Karl-Heinz Florenz,  Mojca Drčar Murko,  Caroline Lucas
90k  48k 
w sprawie zakazania w Unii Europejskiej wyrobów otrzymywanych z fok
Data otwarcia : 15/05/2006
Termin : 15/09/2006
Przyjęto : 26/09/2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0369
Liczba sygnatariuszy : 425 - 15/09/2006
Wygasła
PE 369.653v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2006)0006
Autorzy : Jana Hybášková,  Paulo Casaca,  Elizabeth Lynne,  Willy Meyer,  Mogens Camre
82k  40k 
w sprawie niedawnych egzekucji nieletnich przez władze Iranu
Data otwarcia : 01/02/2006
Termin : 01/05/2006
Liczba sygnatariuszy : 106 - 01/05/2006
Wygasła
PE 365.564 Język oryginału EN   P6_DCL(2005)0063
Autorzy : Terence Wynn,  Catherine Stihler,  Neil Parish,  Paulo Casaca,  Elspeth Attwooll
81k  39k 
w sprawie pławnic wykorzystywanych w rybołówstwie morskim do połowów łososia
Data otwarcia : 24/10/2005
Termin : 24/01/2006
Liczba sygnatariuszy : 61 - 24/01/2006
Przyjęta
PE 357.515v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2005)0020
Autorzy : Neil Parish,  Paulo Casaca,  Marios Matsakis,  Caroline Lucas,  Miguel Portas
79k  37k 
w sprawie refundacji wywozowych dotyczących eksportu żywca do krajów trzecich
Data otwarcia : 11/04/2005
Termin : 11/07/2005
Przyjęto : 07/07/2005
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2005)0307
Liczba sygnatariuszy : 373 - 11/07/2005
Informacja prawna